ZAKUPY NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DLA BIBLIOTEKI BIECZ W 2023 ROKU

6 lutego 2024

W okresie od  1 stycznia do 30 listopada 2023 roku Biblioteka Biecz realizowała zadanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025. Całkowity koszt zadania zamknął się w kwocie 130 279,22 zł, dotacja z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wynosi 64 000,00 zł. Ogółem zakupiono 4 611 książek. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa …

Zakupy nowości wydawniczych dla Biblioteki Biecz w 2022 roku

17 lipca 2022

W okresie od  1 stycznia do 30 listopada 2022 roku Biblioteka Biecz realizuje zadanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025. Całkowity koszt zadania zamyka się w kwocie 128 000,00 zł, dotacja z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wynosi 64 000,00 zł. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 …

Zakup nowości wydawniczych w 2021 roku

21 stycznia 2022

  Zasób zbiorów Biblioteki Biecz w roku ubiegłym w ramach Programu Wieloletniego  Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych realizowanego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” powiększył się o 5515 egzemplarzy nowych książek. Wartość powyższych zakupów nowości wydawniczych zamknęła się w kwocie 128.510,83 zł, z czego w ramach literatury pięknej dla …

Zakupy nowości wydawniczych dla Biblioteki Biecz w 2021 roku

15 października 2021

W okresie od  1 stycznia do 30 listopada 2021 roku Biblioteka Biecz realizowała zadanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Biblioteka Biecz w ramach tego programu zakupiła 5 515 woluminów i 10 kodów dostępu do platformy Legimi. Całkowity koszt …

Zakup nowości wydawniczych w roku 2020

10 grudnia 2020

Książkowy zasób Biblioteki Biecz w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do Bibliotek publicznych w roku 2020 powiększył się o 1264 nowe egzemplarze na łączną kwotę 30 000,00 zł.

Zakup nowości wydawniczych w roku 2019

10 grudnia 2020

W 2019 roku księgozbiór Biblioteki Biecz powiększył się o 1346 nowych woluminów na łączną kwotę 29 950,00 zł zakupione w ramach Programu Wieloletniego  „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do Bibliotek publicznych w roku 2019.

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

17 lipca 2018

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych – zadanie realizowane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w wysokości 16 030 zł. Wartość całkowita zadania 28 625 zł.          

ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DO BIBLIOTEK PUBLICZNYCH

5 stycznia 2018

W 2017 r. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Bieczu otrzymała  dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 16 250,00 zł, za które  zakupiła 698 książek. Projekt realizowany jest w ramach Wieloletniego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1 –  Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, którego celem jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych …