ZAKUPY NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DLA BIBLIOTEKI BIECZ W 2023 ROKU

W okresie od  1 stycznia do 30 listopada 2023 roku Biblioteka Biecz realizowała zadanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025. Całkowity koszt zadania zamknął się w kwocie 130 279,22 zł, dotacja z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wynosi 64 000,00 zł. Ogółem zakupiono 4 611 książek.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

„Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

„Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.