Zakupy nowości wydawniczych dla Biblioteki Biecz w 2021 roku

W okresie od  1 stycznia do 30 listopada 2021 roku Biblioteka Biecz realizowała zadanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych

Biblioteka Biecz w ramach tego programu zakupiła 5 515 woluminów i 10 kodów dostępu do platformy Legimi. Całkowity koszt zadania zamyka się w kwocie 130 310,83 zł, dofinansowanie wynosi 64 000,00 zł.