Statut i regulaminy

Statut Biblioteki Biecz – pobierz

Regulamin organizacyjny Biblioteki Biecz – pobierz

Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Biecz – pobierz

Regulamin opieki nad dzieckiem w Bibliotece Biecz – pobierz

Regulamin korzystania z Czytelenki w Bibliotece Biecz – pobierz

Regulamin imprez w Bibliotece Biecz – pobierz