Czytelenka

Jest to dział przeznaczony dla najmłodszych Czytelników do 7 roku życia. Wyposażony jest w zabawki, pufy, krzesełka, sofy, pluszowe zabawki oraz tablicę. W Czytelence obowiązek opieki nad dzieckiem spoczywa na rodzicu bądź opiekunie prawnym. Dział dostępny jest w godzinach pracy Biblioteki.