Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

Dział zajmuje się zakupem, opracowywaniem, katalogowaniem oraz ubytkowaniem księgozbioru Biblioteki Biecz, zbiorów specjalnych, jak również literatury obcojęzycznej. Dokonuje zakupu książek, audiobooków, filmów i płyt z muzyką ze środków własnych oraz ze Środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Odpowiada ponadto za centralny zakup księgozbioru: dla placówki głównej w Bieczu oraz dla czterech filii: w Binarowej, w Libuszy, w Rożnowicach i w Głębokiej. Czuwa także nad zakupem nowości wydawniczych, kontynuowaniem serii oraz aktualizacją katalogu.