Zwieńczenie projektu Bieckie Barwy Poezji

Środowy wieczór 23 listopada w Bibliotece Biecz pokazał, jak zdolna młodzież uczęszcza do naszego liceum. Uczniowie pod kierunkiem Anny Juruś, polonistki z bieckiego LO, opracowali i przedstawili piękny scenariusz wieczoru poetycko-muzycznego, który wzruszył i zachwycił słuchaczy. W programie znalazły się akcenty historyczne i współczesne; nie tylko recytowali fraszki Wacława Potockiego, ale także w ujmujący sposób wykonywali repertuar z obszaru poezji śpiewanej. Wszyscy występujący w osobach: Mikołaja Majdy, Gabrieli Kucharskiej, Pawła Reczki, Adriana Rafy, Ernesta Orlewskiego, Jana Wilczkiewicza, Anny Słowik, Kacpra Adasiewicza, oraz Agnieszki Trybus zasługują na słowa uznania.

Osobliwie wzruszającym momentem było wykonanie jednego z wierszy nieżyjącego już bieckiego polonisty i poety Andrzeja Topczyja, do którego młodzi artyści skomponowali muzykę. Ten przepięknie zaaranżowany utwór uczniowie wykonali na bis.

Wieczór słowno-muzyczny był ostatnim wydarzeniem w ramach realizowanego przez Bibliotekę Biecz projektu Bieckie Barwy Poezji.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.