Projekty realizowane przez Bibliotekę Biecz w 2022 roku

W okresie od  1 stycznia do 30 listopada 2022 roku Biblioteka Biecz realizuje zadanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.

Całkowity koszt zadania zamknie się w kwocie 128 000,00 zł, dotacja z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wynosi 64 000,00 zł.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Jesienią Biblioteka Biecz przystąpi do realizacji dwóch projektów kulturalnych dofinansowanych ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

„Ballady i romanse nasze współczesne” to projekt okolicznościowy, mający na celu uczczenie okrągłej dwusetnej rocznicy wydania przez Adama Mickiewicza w 1822 roku „Ballad i romansów”, sztandarowego tekstu polskiego romantyzmu. W ramach projektu odbędzie się szereg wydarzeń adresowanych dla młodzieży oraz dorosłych: spotkanie autorskie z Ignacym Karpowiczem, 2 wykłady naukowe na temat romantyzmu, warsztaty creative writing, wystawa stematyzowana wokół „Ballad i romansów Mickiewicza, a także koncert Kuby Michlskiego.

Koszt całkowity projektu zamyka się w kwocie 21.000,00 zł. Dofinansowanie z MKiDN wynosi 16.000,00 zł.

Drugi projekt, który Biblioteka Biecz będzie realizować równolegle do „Ballad i romansów naszych współczesnych” nosi nazwę „Bieckie barwy poezji”. Zaplanowaliśmy nie mniej interesujące wydarzenia, których odbiorcami będą młodzież i seniorzy. W ramach projektu „Bieckie barwy poezji” biecką bibliotekę odwiedzą Michał Rusinek oraz Urszula Honek. Ponadto zainteresowanym proponujemy wykład naukowy oraz recitale poezji śpiewanej.

Koszt projektu zamknie się w 19.090,00 zł. Dofinansowanie z MKiDN wynosi 13.790 zł.

Obydwa projekty mają na celu promocję czytelnictwa oraz uwrażliwianie szczególnie  młodych ludzi na przejawy kultury wysokiej.