Podsumowanie „Ballad i romansów” naszych współczesnych

W listopadzie ubiegłego roku Biblioteka Biecz pozyskała środki z rządowego programu uruchomionego na okoliczność dwusetnej rocznicy wydania Mickiewiczowskich „Ballad i romansów”. Pozyskała tym samym 16000 złotych dofinansowania do działań kulturalnych upamiętniających to dzieło, od którego historia polskiego romantyzmu się rozpoczęła. Całkowity koszt projektu wyniósł 21000 złotych. Kwotę 5000 złotych wkładu własnego zabezpieczyła Gmina Biecz. Dzięki temu udało się zaplanowane w projekcie ‘”Ballady i romanse” nasze współczesne’ wydarzenia uskutecznić.

We wrześniu i w październiku tego roku w bieckiej bibliotece odbył się cykl wydarzeń kulturalnych skierowanych do młodzieży oraz dorosłych, mających na celu nie tylko przypomnienie tekstów Mickiewicza, ale także wejście w dialog z romantyzmem i pokazanie, co współcześnie tej epoce estetyczno-ideowo-literackiej zawdzięczamy.

W ramach działań projektowych odbył się literacki panel dyskusyjny z Ignacym Karpowiczem wokół jego głośnej książki „Balladyny i romanse”. Rozmówcy poruszali się w obszarze rozważań na temat trwałości romantycznej tradycji. Inną formą, bardziej edukacyjną, stały się wykłady naukowe, których Biblioteka zorganizowała aż trzy. Jeden z nich, na temat wpływu „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza na późniejszą poezję romantyczną, zarówno krajową, jak i emigracyjną, wygłosił Profesor Marek Stanisz, historyk literatury z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dwa kolejne natomiast, o współczesnych literackich odniesieniach do uniwersum Mickiewiczowskich „Ballad i romansów”, przestawił dr Jacek Lech, literaturoznawca oraz pracownik bieckiej książnicy. Bardzo ciekawą formą kontaktu młodzieży z pisaniem były warsztaty creative writing, przygotowane i przeprowadzone przez dziennikarkę i blogerkę Georginę Gryboś-Szczepanik, odbiorcami których była młodzież uczęszczająca do bieckiego LO. Ale to nie wszystko… Koncert „Balladowo i romantycznie Kuby Michalskiego stał się muzycznym hołdem dla Adama Mickiewicza. Artysta zaprezentował swój autorski program poetycko-muzyczny wpisujący się w uniwersum „Ballad i romansów”. Tego też wieczoru, 16 września miał miejsce również wernisaż wystawy „Za/świat ballad Adama Mickiewicza”. Ponadto Biblioteka Biecz ogłosiła dwa konkursy, adresowane do uczniów  dwóch ostatnich klas szkoły podstawowej oraz szkół średnich, w których mogli oni wykazać się kreatywnością oraz wiedzą o balladach Mickiewicza.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury