Młodzieżowy Klub Literacko-Filmowy

Ostatniego dnia kwietnia uczestnicy działającego w Bibliotece Młodzieżowego Klubu Literacko-Filmowego obejrzeli film „Apocalypto” w reżyserii Mela Gibsona. Seans stał się znakomitym dopełnieniem odbytej wcześniej dyskusji na temat kolonializmu i postkolonializmu.