Młodzieżowy Klub Czytelniczy – Zaczytani

Na dzisiejszych zajęciach klubu czytelniczego tworzyliśmy kaligramy.