Lekcja biblioteczna w szkole

Biblioteka Biecz oprócz promowania czytelnictwa stara się także edukować. Jacek Lech – pracownik bieckiej biblioteki – w ramach lekcji bibliotecznej przeprowadził dzisiaj dla uczniów dwóch klas maturalnych bieckiego LO krótki syntetyczny wykład na temat zjawisk w polskiej poezji, jakie zaistniały wraz z transformacją ustrojową po roku 1989. Temat dotyczył przemiany języka, dykcji oraz estetyki ówczesnej młodej poezji, która skupiła się wokół czasopisma „bruLion”, będąc jednocześnie odpowiedzią na potrzebę literackich przewartościowań. Współpraca z tak chłonną wiedzy młodzieżą w ramach lekcji bibliotecznych to prawdziwa przyjemność. Dziękujemy Pani Annie Juruś za możliwość przeprowadzenia tego wykładu.