JAK JA SIĘ DZIŚ CZUJĘ? Warsztaty biblioterapii dla seniorów

27 października w Binarowej odbyły się podwójne zajęcia z biblioterapii, w ramach projektu pod nazwą WOKÓŁ SZYMBORSKIEJ. BIECKI FESTIWAL POETYCKO-MUZYCZNY. Uczestnikami spotkania byli członkowie miejscowego Klubu Seniora. Tematem przewodnim biblioterapii były wiersze Wisławy Szymborskiej. Na początku zajęć został odczytany wiersz  JAK JA SIĘ DZIŚ CZUJĘ?Po odczytaniu wiersza przedyskutowaliśmy z Seniorami kilka ważnych kwestii zawartych w tekście, rozmawialiśmy o zdrowiu, o samopoczuciu, o tym jaka jest ta nasza starość, czy czujemy się potrzebni i jak organizować sobie czas na emeryturze. Podczas rozmowy nawiązaliśmy do dzieciństwa. Uczestnicy spotkania chętnie opowiadali o swoim dzieciństwie, zabawach, obowiązkach. Obejrzeliśmy wspólnie kilka fotografii z dawnych lat. Seniorzy z wybranych zdjęć  stworzyli na planszach kolaże wspomnień. Podczas pracy dyskutowaliśmy o wpływie dzieciństwa na nasze dorosłe życie. Puentą spotkania był cytat z wiersza W. Szymborskiej:
Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy…
…Żaden dzień się nie po­wtó­rzy,
nie ma dwóch po­dob­nych nocy,
dwóch tych sa­mych po­ca­łun­ków,
dwóch jed­na­kich spoj­rzeń w oczy.

Tak więc, Drodzy Państwo, cieszmy się życiem i róbmy to na co mamy ochotę!

Dofinansowano ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.