O poezji, języku i nie tylko z Michałem Rusinkiem

Spotkań autorskich tej jesieni u nas dostatek! W poniedziałek 24 października Biblioteka Biecz gościła kolejną znamienitą osobistość polskiej humanistyki: Profesora Michała Rusinka. Rozmowa krążyła wokół zagadnień związanych z językiem współczesnej poezji, z problemem zmian zachodzących w języku oraz o możliwościach tkwiących w retoryce. Z Profesorem rozmawiał Jacek Lech, pracownik Biblioteki Biecz.

Spotkanie zgromadziło liczne audytorium. Uczestniczyli w nim uczniowie z ostatnich klas szkół podstawowych z Biecza i Racławic, z bieckiego LO, gorlickiego ekonomika, a nawet goście z tarnowskiego Niepublicznego Liceum u Konarskiego. Nie zabrakło też osób dorosłych.

Profesor Michał Rusinek jest wykładowcą akademickim, autorem książek dla dorosłych i dzieci. Na Wydziale  Polonistyki UJ uczy studentów teorii literatury, teorii przekładu oraz kreatywnego pisania. Jest czujnym obserwatorem zmian zachodzących w polszczyźnie, czemu daje wyraz w książkach o języku. Spotkanie odbyło się w ramach realizowanego przez Bibliotekę Biecz projektu zatytułowanego Bieckie Barwy Poezji.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.