Biecz, Synagoga Talmud-Tora, 1924-1927, aranżacja i konserwacja malowideł ściennych

Zadanie pn. Biecz, Synagoga Talmud-Tora, 1924-1927, aranżacja i konserwacja malowideł ściennych.
Całkowita wartość zadania: 57.000,23 zł

30 000 zł – dotacja przyznana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona zabytków

 

 

 

 

7 000 zł dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach Konkursu Ochrona zabytków Małopolski