KONKURS PLASTYCZNY „PORTRET SARMATY W TWÓRCZOŚCI WACŁAWA POTOCKIEGO”

Konkurs zrealizowano w ramach projektu „Literacki Biecz Wacława Potockiego”, dzięki uzyskaniu dotacji z Narodowego Centrum Kultury: projekt BLISKO. Konkurs polegał na wykonaniu pracy plastycznej przedstawiającej portret sarmacki. Do konkursu wpłynęło 11 prac. Komisja w składzie:

  • Elżbieta Knapik
  • Anna Guzik
  • Teresa Grygowicz

dokonała przeglądu zgłoszonych prac zgodnie z kryteriami przyjętymi w regulaminie. Decyzją komisji przyznano trzy nagrody:

I miejsce – Karolina Kania – Zespół Szkół Ekonomicznych w Gorlicach;

II miejsce – Emilia Grygiel – Liceum Ogólnokształcące w Bieczu;

III miejsce – Jagoda Piwowar – Zespół Szkół Zawodowych w Bieczu.

Wyróżnienia przyznano:

Martynie Sołtysik z Zespołu Szkół Zawodowych w Bieczu oraz Weronice Pabis z I Liceum Ogólnokształcącego w Gorlicach.

Dziękujemy za uczestnictwo w konkursie!