Innowacyjny remont i rozbudowa biblioteki – więcej pomieszczeń, więcej możliwości

… biblioteki odgrywają bardzo ważną rolę w środowiskach lokalnych, zwłaszcza na terenach wiejskich i małomiasteczkowych. Nierzadko są tam jedynymi instytucjami kultury, które nie tylko współtworzą życie miejscowych społeczności, ale również kształtują społeczeństwo wiedzy i informacji.

prof. Bronisława Woźniczka-Paruzel
wykładowca bibliotekoznawstwa UMK w Toruniu

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Bieczu mieści się w lokalu użyczonym przez Gminę w budynku przy ul. Rynek 20. Powierzchnia, którą zajmuje nie jest wystarczająca do prowadzonej przez bibliotekę działalności, zarówno jeśli chodzi o udostępnianie zbiorów, jak i szeroko pojętą działalność kulturalną. Przeprowadzona pięć lat temu automatyzacja biblioteki pozwala na nowoczesną obsługę czytelników, natomiast lokal i jego wyposażenie pozostawiają wiele do życzenia i nie pozwalają na poszerzanie oferty dla użytkowników.

W niedługiej przyszłości sytuacja zmieni się dzięki otrzymanej w maju b.r. dotacji na modernizację i rozbudowę biblioteki w wysokości 1 996 650,00 zł w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016 2020”. Całkowity koszt zadania wynosi 2 665 822,00 zł, przy wkładzie finansowym Gminy Biecz w wysokości 654 289,00 zł. Harmonogram prac zakłada oddanie do użytku nowej Biblioteki w sierpniu 2018 r. W czerwcu b.r. została podpisana umowa na dofinansowanie z Instytutem Książki, a w sierpniu wpłynęła na konto Biblioteki pierwsza transza środków. Aktualnie trwają prace nad wykonaniem dokumentacji projektowej przez firmę Karolina Czech z siedzibą w Bieczu ul. Słoneczna 49. Dokumentacja dotyczy zadania realizowanego przez Bibliotekę, jak również zadania realizowanego przez Gminę Biecz w zakresie remontu i modernizacji części budynku, w której mieszczą się biura Urzędu Miejskiego.

Nowa Biblioteka dysponować będzie większą od obecnej wypożyczalnią dla dorosłych, oddziałem dla dzieci, czytelnią, kącikiem dla najmłodszych użytkowników, kafejką komputerową, kącikiem prasowym i salą przeznaczoną na organizacje wystaw i różnego rodzaju imprez o charakterze kulturalnym. W nowej przestrzeni znajdą się również pomieszczenia administracyjne, socjalne i magazynowe. Planowane jest wyburzenie części budynku od strony ul. Potockiego. Na tym miejscu, jak również na działce przekazanej Bibliotece przez Gminę powstanie nowy dwukondygnacyjny budynek z użytkowym poddaszem. Parter i piętro zajmować będą pomieszczenia biblioteczne, natomiast poddasze zostanie przeznaczone na biura Urzędu Miejskiego. Biblioteka zostanie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W dobudowanym budynku zostanie zainstalowana winda, z której będą korzystać zarówno użytkownicy Biblioteki, jak również petenci Urzędu.
Została opracowana już wstępna koncepcja adaptacji piwnic mieszczących się pod budynkiem Rynek 20 od strony ul. Grodzkiej. Przestrzeń zabytkowych piwnic zostanie przeznaczona na wystawy czasowe, stanie się miejscem organizacji kameralnych wieczorów poezji. Czas do końca roku przeznaczony jest na przeprowadzenie stosownych ekspertyz – geologicznej, technicznej, mykologicznej i uzyskanie stosownych pozwoleń, a także przeprowadzenie w piwnicach prac remontowo-budowlanych.

Obejrzyj: Projekt koncepcyjny adaptacji piwnic