Dekoracja malarska dawnej synagogi Talmud-Tora kompletnie odnowiona

Dawna synagoga Szul została wzniesiona w XIX w. w stylu eklektycznym, a dobudowana synagoga Talmud-Tora powstała w latach 1924-1927. Żydzi przez dziesięciolecia tworzyli biecką historię, a do dnia dzisiejszego zachowały się poświadczające ten fakt tylko dwa zabytki – synagoga i kirkut. Synagoga Talmud -Tora to ważny świadek trudnej wspólnej historii obu społeczeństw. Malowidła w zabytkowym budynku synagogi są tym, co ten zabytek wyróżnia. Jej wnętrze zostało zniszczone podczas II wojny światowej. Budynek zachowany w całości, ale bez okien i drzwi otrzymało Gimnazjum. Podczas remontu i adaptacji lokalu na potrzeby szkoły pokryto malowidła farbą. Kolejni użytkownicy tego obiektu nieświadomi, że pod warstwą farby znajdują się dekoracje malarskie, zniszczyli je prowadząc w tych miejscach przewody instalacji elektrycznej.

W 2001 r. podczas remontu lokalu zajmowanego przez Bibliotekę osłoniły się fragmenty malowideł. Na zlecenie konserwatora zabytków, zostały przeprowadzone badania stratygraficzne. Zgodnie z zaleceniami część z nich została odkryta w całości, część we fragmentach.

Biblioteka, która  zajmuje pomieszczenia dawnej synagogi od 1966 r., pozostaje w obowiązku zachowania żydowskiego dziedzictwa kulturowego, stąd też jej starania o odnowienie malowideł, które stanowiły główną dekorację malarską sali modlitw dla mężczyzn. Zachowując status materialnych świadectw minionych wieków malowidła pozostaną integralną, pełnoprawną częścią czasów obecnych i przyszłych.

Przywrócenie dawnej świetności synagogi Talmud-Tora zamknęły się kwotą  161 000 złotych.

Konserwacja techniczna i estetyczna malowideł na ścianach w 2018 roku
Koszt: 57 000 zł.
Dofinansowanie:
30 000 zł – Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona Zabytków
7 000 zł – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach Konkursu Ochrona Zabytków Małopolski

Konserwacja techniczna malowideł na stropie w 2018 roku
Dofinansowanie: 45 000 zł w postaci dotacji celowej Gminy Biecz

Konserwacja estetyczna malowideł na stropie w 2020 roku
Koszt zadania:  59.000 zł
Dofinansowanie: 37.541 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie zostało także wsparte przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.