Biblioteka Biecz punktem wyjazdów studyjnych

Pomiędzy 11 października a 6 listopada Bibliotekę Biecz odwiedziły cztery grupy wycieczkowe. Były to grupy bibliotekarzy pragnących wymienić się doświadczeniami związanymi z realizacją projektów oraz podejrzeć praktyczne rozwiązania zastosowane w naszej placówce w trakcie przebudowy obiektu. 11 października odwiedzili nas bibliotekarze z Wieliczki, 17 października z Nowego Targu, 20 października z Nowego Sącza oraz 6 listopada z Zakopanego.