Zapraszamy do udziału w wydarzeniach w ramach projektu Bieckie Barwy Poezji

Od września do listopada w Bibliotece Biecz odbędzie się szereg arcyciekawych wydarzeń kulturalnych adresowanych do młodzieży, dorosłych i seniorów. Ich realizacja odbędzie się w ramach projektu Bieckie Barwy Poezji, finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt posiada walory edukacyjno-kulturalne. Nie mniej ważnymi priorytetami wpisanymi w założenia projektu są promocja czytelnictwa oraz promocja bieckiej placówki bibliotecznej jako przestrzeni, w której kultura wysoka znajdzie swojego odbiorcę. Za koordynację działań projektowych odpowiadają Paulina Pyznar i Jacek Lech.

We wrześniu zorganizujemy dwa wykłady stematyzowane wokół najważniejszych zagadnień i nurtów w poezji polskiej po 1989 roku. Oprócz wydarzeń stricte naukowych, w bibliotece odbędą się ponadto dwa koncerty w wykonaniu duetu Rafał Boniśniak i Miłka Malzahn (RA-V BONI ENSEMBLE i Miłka Mlzahn – „Podcast Dziennik Zmian”) oraz Studia Wokalnego Młodzieżowego Domu Kultury w Gorlicach. Aspekty literackie projektu Bieckie Barwy Poezji wyeksponują dwa spotkania autorskie: z Profesorem Michałem Rusinkiem oraz poetką Urszulą Honek – obydwa poświęcone zagadnieniu współczesnej polskiej poezji. Projekt służy kulturalnemu uaktywnieniu młodzieży i uformowaniu jej jako pokolenia przyszłych, świadomych czytelników. Uczniowie mogą wziąć udział w konkursie recytatorskim oraz uczestniczyć w warsztatach z zakresu poezjoterapii.  Projekt zakończymy w listopadzie, podczas wieczoru melorecytatorskiego, nazwanego wdzięcznie „Łączy nas poezja”.

Już dziś serdecznie zapraszamy do udziału w jesiennych bibliotecznych wydarzeniach kulturalnych.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.