W tym tygodniu zajęcia Bibliotecznych Odkrywców nie odbędą się

Drodzy Klubowicze!

Zajęcia Bibliotecznych Odkrywców zostają przesunięte z 25 maja na dzień 1 czerwca. Odbędą się one w terenie, w związku z czym prosimy o dostarczenie oświadczenia rodzica bądź opiekuna dotyczącego wyjścia dziecka poza teren Biblioteki. Druk zgody dostępny jest w Bibliotece.