Tydzień z Internetem

W dniach 19- 23 marca 2018 Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Bieczu po raz kolejny brała udział w ogólnoeuropejskiej kampanii „Tydzień z Internetem”. Akcja ta ma na celu przekonanie ludzi do nowych technologii, pokazanie jakie korzyści płyną z posługiwania się Internetem oraz jakie mogą nas spotkać zagrożenia w sieci.

Biorąc pod uwagę ogromny wpływ Internetu na kształtowanie naszych opinii o świecie, w tym roku hasłem przewodnim kampanii było „krytyczne myślenie”. Jednak jak co roku duży nacisk położyliśmy również na zajęcia edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa  w sieci.

W poniedziałkowych zajęciach, które przeprowadził Dzielnicowy Aspirant Krzysztof Gurgul wzięli udział uczniowie klas IV oraz gimnazjalnych ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Bieczu. Uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób chronić swoją prywatność w Internecie, jakich działań unikać, aby nie wpaść w kłopoty oraz gdzie można się zgłaszać w przypadku zagrożenia.

We wtorek oraz piątek w MiGBP zostały przeprowadzone warsztaty z klasami V, VI i VII SP nr 2 w Bieczu według scenariusza, który powstał we współpracy z Polską Akcją Humanitarną. Uczniowie wzięli udział w grze drużynowej, która weryfikowała ich sposób myślenia i postrzegania świata. Na koniec zajęć każdej grupie został wyświetlony film podsumowujący, propagujący krytyczne myślenie w miejsce bezwiednego przyswajania informacji.

Czwartkowe zajęcia poświęcone zostały podopiecznym Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bieczu. Podczas warsztatów plastyczno-multimedialnych dowiedzieć się mogli do jakich celów służy Internet, w jaki sposób z niego bezpiecznie korzystać i jak bronić się przed zagrożeniami w sieci.

Tydzień z Internetem ma na celu odkryć przed użytkownikami potencjał Internetu. Tegoroczna akcja opierała się na promowaniu krytycznego myślenia, czyli ocenianiu wydarzeń na podstawie logicznego myślenia i nie kierowaniu się stereotypami. Uczestnicy spotkań dowiedzieli się w jaki sposób weryfikować zasłyszane informacje i jak można oceniać ich wiarygodność.

Dziękujemy wszystkim za udział w zajęciach zorganizowanych przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Bieczu.