Projekt ‘”Ballady i romanse” nasze współczesne’ po dwustu latach od premiery tekstu Mickiewicza

Na okoliczność dwusetnej rocznicy wydania sztandarowego dzieła polskiego romantyzmu, Biblioteka Biecz na przełomie września i października realizować będzie projekt ‘”Ballady i romanse” nasze współczesne’, który w założeniu koresponduje z samym tekstem Adama Mickiewicza, ale ma też na celu pokazać, czy paradygmat kultury romantycznej jest jeszcze trwałą matrycą polskiej kultury, a także odpowiedzieć na pytania, ile współczesna tożsamość zbiorowa Polaków romantyzmowi zawdzięcza. Nie mniej ważna kwestia wiążąca się z romantyzmem dotyczy jego postrzegania jako usankcjonowanego kulturowo wzorca. Postaramy się sprawdzić, czy jest romantyzm podatny na nowe, współczesne, odczytania.

Posłużą temu zaplanowane w projekcie wydarzenia kulturalne: koncert solowy Kuby Michalskiego „Balladowo i romantycznie”, literacki panel dyskusyjny z Ignacym Karpowiczem stematyzowany wokół jego głośnej książki „Balladyny i romanse” (Wydawnictwo Literackie, 2010), a także trzy wykłady naukowe  o romantyzmie i kontekstach romantycznych w kulturze polskiej z uwzględnieniem „Ballad i romansów” Mickiewicza jako kanonicznym tekstem polskiego romantyzmu. Jeden z wykładów przeprowadzi wybitny znawca polskiego romantyzmu, prof. Marek Stanisz, historyk literatury zatrudniony w Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Nasz projekt poświęcony „Balladom i romansom” zaangażuje młodzież, która będzie mogła wykazać się kreatywnością: biorąc udział w dwóch konkursach oraz w warsztatach twórczego pisania, przeprowadzonych przez redaktorkę Radia Kraków Kultura oraz literacką blogerkę Georginę Gryboś-Szczepanik. W ramach realizacji projektu, w sali spotkań Biblioteki Biecz, czynna będzie także wystawa „Za/świat ballad Adama Mickiewicza”. Zachęcamy do udziału w naszych wydarzeniach, bo będzie naprawdę interesująco! Pokażemy Wam, że romantyzm wcale nie jest nudny. Projekt koordynują Paulina Pyznar i Jacek Lech.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.