Poezja kontemplacji, poezja buntu. Spotkanie autorskie z Jackiem Podsiadłą

Biblioteka Biecz w piątkowy wieczór 17 listopada stała się przestrzenią rozmowy o poezji. W ramach realizowanego przez naszą książnicę projektu „Wokół Szymborskiej. Biecki Festiwal Poetycko-Muzyczny”, do rozmowy o poezji zaproszono Jacka Podsiadłę, legendarnego już dzisiaj poetę, który z odrzucenia poetyckiego gestu uczynił znak rozpoznawczy nowej poezji buntu, tej która narodziła się w latach 90. ubiegłego wieku, w nowych warunkach społecznych. Jacek Podsiadło opowiadał między innymi o swojej sympatii do pacyfistycznego i ekologicznego ruchu „Wolność i Pokój” oraz o tym, jak on – indywidualnie – jako twórca pojmuje i definiuje powinność poezji będącej swego rodzaju medium pomiędzy twórcą a czytelnikiem.

Oprócz opowieści o drodze artystycznej i literackiej Jacka Podsiadły oraz deklamacji najnowszych wierszy, uczestnicy spotkania mieli możność posłuchać rozmowy o kondycji najnowszej polskiej poezji po przełomie 1989 roku, bo przecież gość Biblioteki Biecz reprezentuje pokolenie „BruLionu”. Spotkanie z autorem „Kry”, moderował Jacek Lech.

Jacek Podsiadło jest laureatem wielu konkursów literackich, m.in. nagrody im. Georga Trakla, Nagrody Kościelskich, Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius 2015 i 2017, Nagrody im. Wisławy Szymborskiej 2015 (ex aequo z Romanem Honetem), był pięciokrotnie nominowany do Nagrody Nike (1999, 2000, 2006, 2015 i 2017), a także, za debiut prozatorski, do Nagrody Gdynia w 2009 roku. Jest autorem wielu docenionych przez krytykę książek poetyckich, ale też autorem literatury dla dzieci. Zajmuje się również dziennikarstwem radiowym i prasowym.

Dofinansowano ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.