„Literacki Biecz Wacława Potockiego” – etap I

Zadanie realizowane ze środków finansowych z budżetu programu Blisko – biblioteka, lokalność, inicjatywy, społeczność, kooperacja, oddolność

priorytetu 4 kierunek interwencji 4.1 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Biblioteka Biecz na realizację otrzymała z Narodowego Centrum Kultury dotację w kwocie 107 300,00 zł. Wartość zadania w pierwszym roku wynosi  60 410,44 zł, dofinansowanie 54 260,00 zł.

Od września do końca listopada odbyły się następujące wydarzenia:

  • 21 października b.r. – spotkanie autorskie ze Sławomirem Koprem zatytułowane „Klątwy, sekrety, skandale… Jak ciekawie opowiadać historię Polski”,
  • 29 października b.r. – historycznoliteracki wykład dr hab. Andrzeja Borkowskiego, prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach „Mała i wielka ojczyzna Wacława Potockiego”,
  • 5 listopada b.r. koncert {oh!} Trio obejmujący repertuar muzyki barokowej,
  • 26 listopada b.r. – spotkanie autorskie z Ziemowitem Szczerkiem „Przyjdzie Mordor i nas zje… Strategie pisania o przeszłości”.

Odbiorcami wydarzeń zrealizowanych przez Bibliotekę Biecz w ramach projektu „Literacki Biecz Wacława Potockiego byli uczniowie szkół ponadpodstawowych, dorośli oraz seniorzy.

Poza wyżej wymienionymi wydarzeniami, zostały także ogłoszone i rozstrzygnięte dwa konkursy:

  • konkurs plastyczny adresowany do szkół średnich z terenu Powiatu Gorlickiego „na portret sarmaty w twórczości Wacława Potockiego”,
  • konkurs na dwie najlepsze inicjatywy społeczne, których realizacja będzie mieć miejsce podczas wydarzenia pod nazwą Potocki Biecz Festiwal (program BLISKO – II etap) w roku 2022.

Oprócz  spotkań przeznaczonych stricte dla odbiorców zewnętrznych, w Bibliotece Biecz odbyły się także dwa szkolenia dla bibliotekarzy i partnerów projektu: pierwsze z dr Wandą Matras-Mastalerz (17 września 2021 r.) oraz drugie z Rafałem Hetmanem (19 października 2021 r.). Szkolenia miały na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych i stematyzowane były wokół zagadnień, takich, jak:  problem diagnozowania potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej, organizacja wydarzeń kulturalnych, a także kwestii związanych z nawiązywaniem partnerstw w środowisku lokalnym. W związku z powyższym, zorganizowaliśmy także spotkanie z partnerami i liderami lokalnych stowarzyszeń w celu nawiązania dyskusji i wymiany doświadczeń związanych oczekiwaniami kulturalnymi mieszkańców Gminy Biecz.