O prozie autobiograficznej w Bibliotecznym Klubie Książki

Lutowe spotkanie w Bibliotecznym Klubie Książki poświęcone zostało tematowi autobiografizacji prozy. Przykładem ilustrującym rozmowę stała się wydana jeszcze w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku książka Andrzeja Stasiuka zatytułowana „Jak zostałem pisarzem… (próba autobiografii intelektualnej). Uczestnicy wysłuchali skróconej wersji artykułu Jacka Lecha, pracownika Biblioteki Biecz, a później, odwołując się do tekstu Stasiuka, rozmawiali o sposobach mówienia o sobie przez pisarza.