Młodzieżowy Klub Czytelniczy ZACZYTANI

Podczas wczorajszych zajęć z młodzieżą rozmawialiśmy na temat literackiego kanonu, a także szukaliśmy dla tych kanonicznych utworów kontekstów w obszarze literatury najnowszej, malarstwa, filmu oraz innych sztuk wizualnych. Śledziliśmy także motywy literackie oraz analizowaliśmy sposoby ich ukazywania przez autorów z różnych epok.