Literatura popularna. Czytać czy nie?

Pierwsze w tym roku zajęciu w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki poświęcone zostały zjawisku literatury popularnej. Czy niesie ona w sobie jakiekolwiek wartości oprócz dawania wyłącznie rozrywki? Z jakich przyczyn we współczesnych społeczeństwach bierze się popularność literatury gatunkowej? Czy prozę popularną można jakoś wartościować? To tylko niektóre wątki poruszone podczas dyskusji o książkach wpisujących się w obszar prozy popularnej. Następne zajęcia już w lutym!