Literacko-muzyczna jesień w Bibliotece Biecz

Od września do listopada tego roku w Bibliotece Biecz odbędzie się szereg arcyciekawych wydarzeń kulturalnych adresowanych do młodzieży, dorosłych i seniorów. Ich realizacja odbędzie się w ramach trzech projektów dofinansowanych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Rok 2023 ma swoich zacnych patronów: Wisławę Szymborską i Aleksandra Fredrę, stąd dobór działań kulturalno-edukacyjnych wiąże się z ich twórczymi sylwetkami.

Wszystkie projekty posiadają walory edukacyjno-kulturalne, ale nie mniej ważnymi priorytetami wpisanymi w ich założenia są: promocja czytelnictwa oraz upowszechnianie wiedzy o bieckiej placówce bibliotecznej jako przestrzeni, w której kultura wysoka znajdzie swojego odbiorcę. Za koordynację działań projektowych odpowiadają Paulina Pyznar i Jacek Lech.

  • Projekt poświęcony naszej zacnej poetce-noblistce nosi nazwę „Wokół Szymborskiej. Biecki Festiwal Poetycko-Muzyczny”. Już dzisiaj wiemy, że w jego ramach odbędą się dwa koncerty poezji śpiewanej, dwa spotkania poetyckie, a także dwa warsztaty biblioterapeutyczne. Projekt adresowany jest dla dorosłych oraz seniorów.

Całkowity koszt projektu wyniesie 19 300,00 złotych. Dofinansowanie z MKiDN wynosi 13 800,00 zł, z czego  kwota 5 500,00 złotych stanowi wkład własny.

  • „Trzy po trzy. Czytamy Fredrę na nowo” jest z kolei projektem adresowanym do dzieci oraz seniorów. W jego ramach odbędą się małe formy teatralne, zarówno dla przedszkolaków, jak i seniorów, a także zajęcia poświęcone czytaniu dzieciom tekstów Fredry przez seniorów.

Koszt projektu zamknie się w kwocie 20 050,00 złotych, z czego dofinansowanie ministerialne wynosi 14 850,00 zł, a wkład własny 5 200,00 złotych.

  • „Fredro dzieciom. Festiwal Literacki w Bieczu”, jak sama nazwa wskazuje, adresowany jest do młodych odbiorców, zarówno dzieci, jak i młodzieży. Wokół Fredry można zbudować wiele interesujących wydarzeń. Biblioteka Biecz zaplanowała więc spotkania z pisarzami i ilustratorami książek, konkurs plastyczny oraz spektakl teatralny dla uczniów szkół podstawowych.

Łączny koszt działań projektowych wyniesie 16 180,00 złotych. Dofinansowanie z MKiDN wynosi 12 180,00 zł, natomiast wkład własny zamyka się w kwocie 4000,00 złotych.

Ponadto w czerwcu 2023 roku Filia w Libuszy realizować będzie projekt zatytułowany „Sztuka odkrywania podczas letnich warsztatów graficznych dla dzieci i młodzieży” finansowanego w ramach programu „Partnerstwo dla Książki”. Cykl zajęć obejmie pięć warsztatów dla różnych grup wiekowych oraz spotkanie autorskie. 11 500,00 złotych dofinansowania z MKiDN w połączeniu z kwotą 2 900,00 złotych daje całkowity koszt realizacji projektu w sumie 14 400,00 złotych.

Wiele w tym roku będzie się w bieckiej książnicy działo! Już dziś serdecznie zapraszamy do udziału w tych wydarzeniach.