KONKURS PLASTYCZNY „PORTRET SARMATY W TWÓRCZOŚCI WACŁAWA POTOCKIEGO”

Biblioteka Biecz ogłasza powiatowy konkurs plastyczny dla szkół średnich pt. „Portret Sarmaty
w twórczości Wacława Potockiego”
. Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Literacki Biecz Wacława Potockiego”, dzięki uzyskaniu dotacji z Narodowego Centrum Kultury: projekt BLISKO; realizowanego na podstawie uchwały nr 69/2021 Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata
2021-2025; jako instrument wykonawczy Kierunku Interwencji 4.1., w Priorytecie 4 programu wieloletniego.  Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej przedstawiającej portret sarmacki; rodzaj malarstwa portretowego typowy dla polskiej sztuki barokowej. Najciekawsze spośród nadesłanych prac, zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej, która odbędzie się w 2022 roku podczas wieńczącego projekt festiwalu literackiego „Potocki Biecz Festiwal”

WARUNKI KONKURSU

  1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół średnich powiatu gorlickiego.
  2. Do konkursu przyjmowane będą prace w wybranej przez uczestnika dyscyplinie artystycznej:

rysunek, malarstwo, collage, grafika (z wyłączeniem grafiki komputerowej).

  1. Format prac: dowolny, preferowany format większy niż A4. (max. 70 cm x 100 cm).
  2. Każdy z autorów może przesłać 1 pracę przedstawiającą portret sarmaty, którego inspiracją będzie twórczość literacka Wacława Potockiego oraz kultura polskiego baroku.
  3. Nadesłane prace powinny zawierać na odwrocie dane: imię i nazwisko autora oraz nazwę szkoły.
  4. Na konkurs nie będą przyjmowane prace zbiorowe.
  5. Wszystkie prace przechodzą na własność organizatorów i nie podlegają zwrotowi.
  6. Wyboru prac i przyznania nagrody dokona Jury powołane przez organizatora. Decyzje Jury są nieodwołalne i ostateczne.
  7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałe w trakcie transportu.
  8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo reprodukowania i publikowania prac w środkach masowego przekazu, na stronach www i profilach FB Biblioteki Biecz, Gminy Biecz oraz Instagramie; wykonywania dokumentacji w formie katalogów, filmów wideo, oraz wszelkich materiałów promocyjnych bez uiszczania honorarium autorskiego.

TERMINY

Nadsyłanie prac do 15.11.2021 r. na adres: Biblioteka Biecz, ul. Rynek 20, 38-340 Biecz. Ogłoszenie wyników konkursu, uroczyste wręczenie statuetek im. Wacława Potockiego uczestnikom odbędzie się 26 listopada 2021 roku przed spotkaniem autorskim w ramach projektu „Literacki Biecz Wacława Potockiego” w sali spotkań Biblioteki Biecz o godz. 12:00. Wystawa pokonkursowa będzie czynna w okresie od 1 – 30 czerwca 2022 roku w Bibliotece Biecz. Na wystawie pokonkursowej znajdą się prace wszystkich uczestników konkursu.

POSTANOWIENIA DODATKOWE

Autor przysyłający prace przyjmuje warunki konkursu. Prace nie spełniające warunków regulaminu nie będą podlegały ocenie Jury.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z zezwoleniem na publikowanie wizerunku, pracy i danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody.

Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Biblioteki oraz na stronie internetowej: www.biblioteka.biecz.pl w zakładce „KONKURSY”.

Zgoda ogólna

Klauzula informacyjna