Jak się godo koło Biyca? – bugajsko godka i nie tylko!

21 lutego na całym świecie świętuje się Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Z tej okazji na dzisiejszych zajęciach z biblioterapii rozmawialiśmy o naszym języku ojczystym, o dialektach i gwarach naszego terenu. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, że w naszym kraju obowiązują dwa języki urzędowe oraz jakimi dialektami i gwarami posługują się Polacy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się książki, z których korzystaliśmy na zajęciach. Są to: Rzepiyńsko godka R. Kucharzyk, Gwara Bugaja na Pogórzu H. Karaś oraz skrypt Jak się godo koło Biyca. Podopieczni Warsztatu Terapii rozwiązali kilka quizów na temat gwary małopolski, a także, korzystając z wyżej wymienionych książek, wyszukiwali słowa, które do dziś funkcjonują w naszych domach.