Ekopoetyka dla dzieci. Spotkanie z Jerzym Gronkiewiczem

We wtorek 16 maja o godzinie 11:45 dzieci z IV klasy Szkoły Podstawowej nr 2 w Bieczu uczestniczyły w interesującym spotkaniu poetyckim z Panem Jerzym Gronkiewiczem, z zawodu lekarzem, którego wielką pasją stała się poezja.

Podczas spotkania autor przeczytał dzieciom część swoich wierszy, które dotyczą tematyki przyrodniczej oraz relacji człowieka z naturą. W poezji ostatnich lat obserwuje się zwrot w kierunku ekopoetyki, co również widać w tekstach Pana Jerzego. Jego liryka dla dzieci ma w sobie moc uwrażliwiania ich na sprawy związane ze środowiskiem naturalnym, w którym wszyscy przecież żyjemy i jego los nie może być nam obojętny. Tak więc jego twórczość jest swoistym, bardzo interesującym przejawem ekopoetyki dla najmłodszych.

Poeta urodził się w Jaśle, a wychował w miejscowości Dąbrówka. Z wykształcenia jest lekarzem internistą. Poezja fascynuje Jerzego Gronkiewicza od czasów szkoły średniej, a miłość do niej zaszczepiła w nim polonistka. Tematyka Jego utworów jest różnorodna, są to utwory o miłości, przyrodzie, codziennym życiu na wsi. Wczoraj czytał tylko wyimek ze swojej twórczości poetyckiej skierowanej do dzieci. W 2008 r. wydał tomik wierszy dla dzieci „Pośród skałek”, a w 2016 r. kolejny „Moja droga”. Twórczość Pana Jerzego Gronkiewicza można także na bieżąco śledzić na jego YouTube’owym kanale „Jurek Gronkiewicz”.