Dyskusyjny Klub Książki wkrótce w Bibliotece Biecz!

Gmina Biecz w trosce o rozwój i aktywizowanie dorosłych mieszkańców rozpoczyna realizację innowacyjnego projektu pn. „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Biecz”, który wzmocni znaczenie i rolę szkoły w środowisku lokalnym. Głównym założeniem projektu jest wykorzystanie naturalnego potencjału szkoły, jej kadr w celu aktywizacji osób dorosłych poprzez podejmowanie działań edukacyjnych dotyczących rozwoju ich kompetencji osobistych, społecznych i zawodowych.

Do tej roli wybrano Szkołę Podstawową Nr 1 im. bpa Marcina Kromera w Bieczu. Pozostałe szkoły
z terenu Gminy Biecz będą partnerami projektu, a ich bazy i budynki zostaną wykorzystywane w celu realizacji działań projektowych.

W ramach projektu LOWE Biblioteka Biecz jako partner projektu prowadzić będzie dwa kluby zainteresowań:

  • Klub Książki
  • GINKANY – Gry planszowe, m.in. Scrabble

Klub Książki będzie cykliczną dyskusyjną formą spotkań, organizowaną w bieckiej bibliotece
w ostatnie środy każdego miesiąca. Zrzeszać będzie Czytelników pragnących porozmawiać oraz wymienić opinie na temat proponowanej literatury. Ginkany z kolei kierowane są dla dziadków
z wnukami, którzy razem w międzypokoleniowej interakcji zechcą miło spędzić czas i jeszcze bardziej zacieśnić rodzinne więzi.

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Biecz powstał w ramach umowy grantowej zawartej przez Gminę Biecz z Fundacją Małopolska Izba Samorządowa, która w partnerstwie z Powiatem Gorlickim, Gminą Wielka Wieś i Miastem Rawa Mazowiecka realizuje innowacyjny projekt „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych 2”, POWR.02.14.00-00-1007/19 finansowanego ze środków Funduszy Europejskich i krajowych poprzez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Nasza Gmina to 1 z 20 Ambasadorów ośrodków LOWE w Polsce.

Dofinansowanie projektu z UE: 5 183 227,33 zł 

Kwota uzyskanego grantu: 250 000 zł