Digitalizacja zabytków Biecza

W roku 2022 Bieckie Centrum Kultury przeprowadziło proces digitalizacji zabytków Biecza pn. “Królewski Biecz – dziedzictwo kulturowe Polski dostępne dla wszystkich”.

W ramach projektu zostały wykonane:
– laserowe skanowanie kolegiaty pod wezwaniem Bożego Ciała, Domu z Basztą oraz średniowiecznego układu rynku wraz z ratuszem i wieżą,
– badania dźwiękowe kolegiaty razem z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie,

– animacje prezentujące efekty prac,
– audiodeskrypcje wykorzystujące język uniwersalny oraz napisy w animacjach.

 

W czasie projektu odbyła się także konferencja prezentująca projekt oraz wydarzenie edukacyjne – spacer po zabytkach Biecza dostępny dla osób z niepełnosprawnością wzroku.

Zapraszamy do obejrzenia animacji na kanale Youtube Bieckiego Centrum Kultury: https://www.youtube.com/watch?v=_vmRhp-cVhk&list=PLxh-AavSzp0cr3xGQrbVqVIHGCOyFtG3g

Koordynacja projektu – Anna Franik
Skaning laserowy i fotogrametria – 3Deling Kraków
Analiza akustyczna prezbiterium – dr hab. inż. Paweł Małecki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Audiodeskrypcja i język uniwersalny – Anna Franik, Regina Mynarska – Fundacja Pełni Kultury
Konsultacja dostępności – Dawid Górny

Partnerzy Projektu:
Gmina Biecz
Muzeum Ziemi Bieckiej
Biblioteka Biecz
Parafia Bożego Ciała w Bieczu
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
3Deling Kraków

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. Projekt współfinansowany ze środków Gminy Biecz poprzez Bieckie Centrum Kultury.