„CZY MOŻNA ZJEŚĆ DZIEŁO SZTUKI?”

W zeszły poniedziałek grupa dzieci biorąca udział w spotkaniach DKK w Biblioteka Biecz. Filia w Libuszy przygotowała i przeprowadziła happening pt. „CZY MOŻNA ZJEŚĆ DZIEŁO SZTUKI?” O informację zwrotną pytaliśmy mieszkańców Libuszy i gminy Biecz. Zajęcia miały na celu przybliżenie młodym osobom literaturę z historii sztuki i malarstwa dostosowaną do ich wieku. Fotorelacja oraz powstałe podczas zajęć prace wezmą udział w konkursie organizowanym przez koordynatora wojewódzkiego DKK przy WBK w Krakowie. Serdecznie dziękuję młodzieży.