ARCHI PRZYGODY W BIBLIOTECE BIECZ

W czerwcu 2023 roku rozpoczęły się warsztaty z projektu ARCHI-PRZYGODY, który Biblioteka Biecz miała przyjemność realizować po raz drugi. ARCHI-PRZYGODY to program z zakresu edukacji architektonicznej stworzony dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych. Projekt ten jest doskonałą formą zapoznania się z zagadnieniami architektonicznymi, projektowaniem i realizacją budowy, z wiedzą na temat środowiska naturalnego, naszego otoczenia, a także z naszą kulturą regionalną.
Koordynatorem projektu Archi-Przygody była Paulina Pyznar z Biblioteki Biecz.

Uczestnikami projektu byli uczniowie klasy V Szkoły Podstawowej nr 2 w Bieczu.  Z uwagi na specyfikę naszego średniowiecznego miasta, jakim jest Biecz, zajęcia były przeprowadzone w wielu ciekawych miejscach. Dzieci miały okazję poznać na nowo zabytki Biecza w architektonicznej odsłonie, a co za tym idzie zaznajomić się z terminami architektonicznymi. Tworzyły wspaniałe prace techniczne, zarówno zbiorowe, jak i indywidualne. Uczniowie  nauczyli się także wiele ciekawych rzeczy, np. obliczać skalę i proporcje, aranżować miejsca, tworzyć rzuty i wizualizacje. Efekty ich pracy zostały przedstawione na poprojektowej wystawie prac.

Składamy podziękowania Pani Monice Kowalskiej – Orlewskiej Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 2 w Bieczu za umożliwienie nam realizacji projektu.

Program został przygotowany i jest realizowany przez Narodowe Centrum Kultury.