Biecz dostępny

W 2022 roku Anna Franik zrealizowała stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury. W ramach projektu “Biecz – zobaczyć miasto Marcina Kromera. Udostępnienie kultury osobom z niepełnosprawnością wzroku” stworzyła piętnaście tekstów audiodeskrypcji oraz przeprowadziła spacer dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku.

Celem projektu było także podniesienie dostępności kultury dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Dzięki audiodeskrypcjom osoby z niepełnosprawnością wzroku mogą poznać warstwę wizualną przestrzeni, architektury, dzieł i eksponatów muzealnych. Audiodeskrypcje pozwalają na zdobycie wiedzy i wyrobienie własnej opinii dotyczącej danego tematu. Dostępne spacery to wspólne przeżywanie, wymiana emocji i energii pomiędzy wszystkimi uczestnikami.

Teksty dotyczyły najważniejszych bieckich miejsc, zabytków oraz symboli:
1. Biecz, układ przestrzenny
2. Ratusz i wieża w Bieczu
3. Kolegiata w Bieczu – wygląd z zewnątrz
4. Kolegiata w Bieczu – wnętrze
5. Ołtarz główny w kolegiacie w Bieczu
6. Belka tęczowa w kolegiacie w Bieczu
7. Chór muzyczny z organami w kolegiacie w Bieczu
8. Dawna synagoga w Bieczu
9. Kromerówka w Bieczu
10. Dzwon Urban w Muzeum Ziemi Bieckiej
11. Dom z Basztą w Bieczu –  widok z zewnątrz
12. Kościół św. Anny w Bieczu –  wygląd z zewnątrz
13. Kościół św. Anny w Bieczu – wnętrze
14. Ołtarz główny w kościele pw. św. Anny w Bieczu
15. herb Biecza

Konsultacja dostępności: Regina Mynarska, Dawid Górny (Fundacja Pełni Kultury)

Konsultacja merytoryczna: Damian Nowak (Muzeum Ziemi Bieckiej)

Konsultacja merytoryczna tekstu o organach: prof. dr hab. Marek Stefański

Partnerzy: Bieckie Centrum Kultury, Biblioteka Biecz, Muzeum Ziemi Bieckiej