Zaczytani w non-fiction

Wczorajsze spotkanie Zaczytanych skupiło się na literaturze non-fiction. Młodzież zapoznała się z gatunkami, które określa się mianem tego dość pojemnego literackiego rejestru. Rozmawialiśmy o biografiach, reportażach, eseistyce. Druga część zajęć upłynęła na poznawania bibliotecznych zasobów zawierających literaturę faktu.