Warsztaty plastyczne w Bibliotece

12 września  2017 r. w Czytelni MiGBP w Bieczu odbyły się warsztaty plastyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W warsztatach „Święta żydowskie” uczestniczyły dzieci z Gminnego Przedszkola w Bieczu. Ze względu na złe warunki pogodowe zajęcia nie odbyły się w bibliotece tylko w przedszkolu. Warsztaty prowadziła  Anna Wencel  – kierownik Działu Edukacji w Żydowskim Muzeum Galicja z Krakowa. Przedszkolaki dowiedziały się o świętach żydowskich  i poznały kilka eksponatów związanych z tymi świętami . Każde z dzieci ozdobiło kartkę świąteczną własnoręcznymi rysunkami przedstawiającymi żydowskie symbole świąteczne.

Drugie warsztaty dla dzieci odbyły się w Bibliotece. Zostały na nie zaproszone dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korczynie.  Podczas spotkania pn. „Uradowałem się, gdy mi powiedziano: pójdziemy do domu Pana” dzieci zapoznały się z takimi pojęciami jak: synagoga, tora, jarmułka, menora, a także mogły obejrzeć  książki w języku hebrajskim. W drugiej części spotkania uczniowie podzielili się na trzy grupy. Każda grupa dzieci miała za zadanie ozdobić różnymi technikami rysunek przedstawiający fragment synagogi.

Kolejne warsztaty pn. „Portret z pamiętnika” skierowane były do młodzieży i dorosłych. Polegały na wykonaniu techniką mikrografii portretu Rywki Lipszyc – młodej dziewczyny  piszącej pamiętnik         w getcie łódzkim. Osoby biorące udział w warsztatach za pomocą słów z pamiętnika tworzyły portret młodej Żydówki. Technika mikrografii  to bardzo popularna wśród Żydów technika, w której zapisywano teksty modlitw, Psalmów a niekiedy nawet całe księgi biblijne, np. Koheleta, Estery. Tekst wkomponowywano w obraz, przedstawiający np. króla Dawida siedzącego na tronie i grającego na harfie; tworzono też portrety rabinów lub cadyków, wizerunki ptaków i zwierząt.
Warsztaty odbyły się w ramach projektu „Mobilna przestrzeń kultury II”.

Projekt „Mobilna przestrzeń kultury II” to kontynuacja projektu realizowanego w 2015 roku przez Żydowskie Muzeum Galicja z Krakowa.

Projekt zakłada przygotowanie mobilnej oferty kulturalno-edukacyjnej związanej z dziedzictwem żydowskim i zrealizowanie cyklu 12 wydarzeń (wystawy, warsztaty, wykłady, pokazy filmowe, koncerty) w wybranych 4 miejscowościach (Starachowice i Ostrowiec Świętokrzyski w woj. świętokrzyskim i Biecz, Zator w woj. małopolskim).

Główny cel projektu to ułatwienie dostępu do wydarzeń kulturalnych mieszkańcom małych miejscowości i rozwój kompetencji kulturowych mieszkańców woj. małopolskiego i świętokrzyskiego poprzez podnoszenie świadomości na temat wieloaspektowej kultury żydowskiej. To także próba odejścia od stereotypowego postrzegania judaizmu i kultury żydowskiej jako swoistej „cepelii” i pokazania wieloaspektowości kultury żydowskiej i dziedzictwa kulturowego w różnorodny jeśli chodzi o formę, sposób.

Termin realizacji projektu: czerwiec  – listopad 2017 .

 

Partnerzy projektu:

  • Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Bieczu
  • Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia im. J.Matejki w Zatorze
  • Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im Jadna Pazdura w Starachowicach
  • Stowarzyszenie Kulturotwórcze Nie z tej Bajki w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

Projekt realizowany w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt. „Kultura Dostępna 2017”.