PODRÓŻ ZA JEDEN UŚMIECH – LEKCJA NR 12, 13

15 października 2018 r. odbyły się dwie lekcje Podróż za jeden uśmiech w filii bibliotecznej w Rożnowicach. W lekcjach uczestniczyli uczniowie kl. V i VII ZSP w Rożnowicach. Dziękujemy Dyrekcji, nauczycielom i uczniom za zainteresowanie realizowanym przez Biecką Bibliotekę projektem. Uczniowie z ZSP w Rożnowicach uczestniczyli już w lekcjach bibliotecznych, porankach filmowych, a wkrótce przyjadą do Biecza na spotkanie autorskie z Anną Rydel-Czerwińską.

 

LEKCJA NR 12

 

LEKCJA NR 13 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.