Mam prawo do… – Międzynarodowy Dzień Dziecka!

Podczas czwartkowych zajęć w rożnowicekiej bibliotece dyskutowaliśmy na temat Dnia Dziecka. Uczestnicy rozmawiali o tym w jaki sposób można spędzić ten dzień i o dziecięcych marzeniach. Ważnym zagadnieniem jakie poruszyliśmy były też prawa dziecka. Następnie stworzyliśmy plakat
pt. Mam prawo do… dotyczący praw jakie mają nasze dzieci. Można go oglądać na szybie Biblioteki w Roznowicach. Zapraszamy!